خیلی ناراحت شدم که این امریکا واسراییل این فیلم بد رو درباره پیامبر ساختندعصبانی.البته من که ندیدم ولی مامانم در رابطه با موضوع فیلم صحبت کرده.واقعا خاک تو سرشون که این کارها رو انجام میدند.به دین اسلام حسودیشون میشه نمیدونند چیکار کنند...امیدوارم از روی زمین خدا محوشون کنه.امینفرشته