اینو می دونستین که خرگوش ها و طوطی ها بدون حرکت دادن سرشان می توانند پشتشان را ببینند؟

اینو می دونستین که در میان پستان داران (یعنی کسانی که به بچه های خود شیر می دهند)فقط خفاش می تواند پرواز کند؟

اینو می دونستین که تعداد چینی هایی که زبان انگلیسی بلدند از جمعیت امریکا بیشتر است؟

اینو می دونستین که اگر رشته های تار عنکبوت را در کنار هم بگذاریم تا به کلفتی مغز مداد شود این رشته می تواند جلوی حرکت یک هواپیما را بگیرد؟

اینو می دونستید که در کشور افریقا(زیمباوه)با صد میلیار دلار پول فقط می توان یک نان خرید؟

اینو می دونستین که مساحت استان کرمان بیش از دو برابر کشور اتریش است؟