غول با سواد

  در کیف من هست

یک غول کوچک

من دوست هستم

با این وروجک

خجالت

مثل خود من

او با سواد است

انگشت هایش

ده تا مداد است

           تعجب

تا میشمارم

از صفر تا صد

یک عالمه مقش

او می نویسد

 

/ 0 نظر / 20 بازدید