چند خطی رو با هم بخندیم

مگس ها

دو تا مگس داشتند ناهار می خوردند. مگس اولی به دو می گفت "اه سبززبانحالم را به هم زدی ... باز که داری با دست های تمیز غذا می خو ری!خنده


خندهگام های بزرگ

اگر می خوا هید در زندگی قدم ها ی بزرگ بردارید لطفا شلوارکردی بپوشید.قهقهه

دزدی

یه نفر میر ه دزدی چیزی پیدا نمیکنه از لجش مشق بچه رو خط میزنه.عصبانی

بازندهکنکوری های عزیز!هیچکس از شما توقع نداره!امیدامام هم به دبستانی ها بود!!!

/ 1 نظر / 7 بازدید
نرگس سادات

خیلی خنده دار بود[قهقهه]