سگ پشمالو پاکوتاه من...همراه با عکس

امروز پسر عمه ام میثم اومده بود خونه مونلبخندمیثم 2 تا سگ پا کوتاه داره  که خونه عریزجوونم گذاشتتش نیشخنداون سگ ها هم خوا هر و برادر ندقلباون یکی دختره  2 تا خال مشکی روی سر نازش و روی دم کوچیکشقلبو اون سگ پسر ه4 خال قهوه ایی روی بدنش دارهلبخنددختر عمم زهرا از قهوه ایه خوشش اومدهزبانو من هم از پشمالو  همون دخترهقلبماچچون دختره مظلوم و خوشگله و چون که خودشو برام  لوس میکنهقلبقلبقلبمیثم می خواد پشمالو رو به من بدهلبخندخیال باطلولی چون سگ ها کثیفن واسه ی همین میخوام هر وقت که میثم پشمالو رو دادسوالخیال باطل ببرمش ارایشگاه و می خوام واسش لباس و کفش بدوزمماچقلبو تر بیتش کنم البته چند تا چیز بلده ولی میخوام همه چیز بهش یاد بدمنیشخندلبخندالبته نمی خوام توی خونمون بیارمش می خوام به بابام بگم براش با چوب یا تخته خونه درست کنه . خییییییییییییییییییییییییییییییییللللللللللللللللللللللللللللللللللییییییییییی دوووووووووووستش دارمماچماچماچماچ

/ 8 نظر / 73 بازدید
سپیده

هاپوت خوشگله[قلب]

ارمین

سگت قشنگه

ارمین

[لبخند]

ارمین

همش که دوستت نظر میده

ممد

سگ عروسکی یه یا تریر یا .....

ارمین

مرسی خوشگله

نرگس سادات

حنانه جون عزیزم هاپو ماله خودته[سوال]

معین

هاپوت خیلی قشنگه[تایید]