اخرین جمعه ماه خدا

امروز من و مامانم راهپیمایی رفتیم. خیلی  خوب بودچشمک .جمعیت زیادی اومده بودند.بعد ش رفتیم  نماز جمعه .هوا خیلی گرم بود اوهعینکولی با این حال نمازمون رو خوندیم  و واسه همه دعا کردم.احساس خوبی داشتم که امروز 2 کار خوب انجام دادمچشمک .مامانم میگه صورتم خیلی خوشگل شده .بابت ثوابهایی که امروز بدست اوردم.تشویق

/ 1 نظر / 21 بازدید
سارینا

آفرین دختر خوب[دست] واسه منم دعا کن،باشه[چشمک]