سوال پدر

یک روز پدر دست روی شانه ی پسرش گذاشت و گفت:پسرم کی قویتره من یا تو ؟

پسر گفت:من.پدر ناراحت شد و دوباره پرسید:حالا کی قویتره؟

پسر گفت:من.پدر با دلی شکسته دل شکستهدستش را از شانه ی پسرش برداشت و کمی عقب تر رفت و از پسرش پرسید:حالا کی قویتره؟

پسر گفت:شما.پدر با تعجب از پسرش پرسید:چرا نظرت عوض شد؟

پسر گفت:چون وقتی دستت را روی شانه ام گذاشتی احساس میکردم که همه ی دنیا دستمه!

/ 6 نظر / 21 بازدید
محدثه جووووون

خیلی مطاب قشنگی بود وای قوربووونت

نرگس سادات

جالب بود[لبخند]

کوثر یعقوبی

خوب بود بدک نبود خخخخخخخخخخخخ الکی گفتم عالی بوووووووووووووود

بیاییدباهم بخوانیم

عالی بود

مریم

باباتودیگه کی هستی

مریم

چندروزپیش فهمیدم پدرگنجیست دوباره یافت نشدنی برای برخی هاکه دلش راشکستند[گل]پدرعزیزم دوستت دارم