تشویق معلم

امروز ما زنگ اول ر یا ضی داشتیم من تا حالا داوطلب نرفته بودم تازشم از هم بهتر انجام دادم وخانم معلم مرا تشویق کردتشویقیک وقت از خودم زیادی تعریف نکرده باشم.از خود راضی

/ 0 نظر / 20 بازدید