زیارت مشهد ابان 91

5 شنبه ی هفته ی قبل رفتم مشهدهوراوقتی به مشهد رسیدیم رفتیم خونمون.البته نه خونه ی خودمون.یکی از دوستای بابام مشهد خونه داشت. ولی خودش نبود.واسه ی همین کلید شو داد تا بریم خونش.بعد رفتیم زیارت امام رضالبخند بعد بابام من و برد باغ وحشلبخنداون جا یک کره اسب بود من سوار کره اسب شدم و بعد مامانم ازم عکس گرفتنیشخندوقتی همه ی جای باغ وحش را دیدیم رفتیم خونه.و بعد استراحت کردیم.رفتیم بازار رضا و بازار کوثر.اون جا من برای خودم یک عالمه وسایل گرفتم. و روز بعد امدیم خونه ی خودمونگریه

/ 0 نظر / 18 بازدید