اگه گفتی؟

من چند تا چیستان می نویسم و اگه شما جواب چیستان رو میدونید برام کامنت بزارین اگه هم نمیدونین باز هم کامنت بزارین تا جواب رو بدم

ان چیست که یکی هست و همیشه با توست؟

عجایب صنعتی دیدم در این دشت  درخت پر گلی بی سایه؟

ان چیست که از میان اب می گذرد.ولی خیس نمی شود؟

نه دست دارد نه پا دارد اما از همه جا خبر دارد؟

ان چیست که تا اسمان نگرید اشکش روان نمی شود؟

ان چیست که خودش اب دشمنش اب؟

ان کدام شب تاریک است که در میان روز دیده می شود؟

ان کدام دو برادرند که در زیر یک کوه زندگی میکنند و هیچ وقت به خانه ی هم نمی روند؟

چهار برادرند که هر چه میدوند به هم نمی رسند؟

نه انگورم نه انار هم در انگورم هم در انار.زنجیر نیستم اما در زنجیرم.نخجیر نیستم اما در نخجیرم؟

ان چیست که همه دارند حتی خداوند هم دارد؟

/ 3 نظر / 4 بازدید
مهین قوامی

سایه

کوثر یعقوبی

خوبه

marnm1382.blogfa.com

بدک نبود[راک]