فردوسی کیست؟

پدر این شاعر بزرگ ایرانی دهقان بود.بزرگ ترین سرگرمی فردوسی در زمان کودکی نشستن در کنار نهری بود که از جلو خانه شان می گذشت.سیل بعضی وقت ها سدی را که با گل ولای و شاخه بر روی رود بسته شده بود ویران می کرد.

این سد اب را به نهر سرازیر می کرد.وقتی که سدی خراب میشد نهر جلو خانه ی فردوسی هم خشک می شد.فردوسی کوچک از این اتفاق ناراحت می شد و همیشه ارزو می کرد که ان جا سد محکمی با سنگ و اهک ساخته شود.

فردوسی که بیش از هزار سال قبل زندگی می کرد از همان کودکی به خواندن داستان ها و تاریخ گذشته ی ایران علاقه داشت.همین علاقه به داستان های کهن بود که او را به فکر نوشتن شاهنامه انداخت.

او سرودن شاهنامه را در 36 سالگی شروع کرد.شاهنامه یکی از مهم ترین کتاب های شعر در زبان فارسی است.این کتاب ارزشمند زبان فارسی را از خطر نابودی نجات داد.سرودن شاهنامه سی سال طول کشید.

/ 1 نظر / 27 بازدید