رنگ مورد علاقم چیه

من برعکس بعضی از بچها خیلللللللللللللللللییییییییییییییی از رنگ صورتی بدم میادسبزاما نمی دونم چرا همه ی وسایل اتاقم حتی لباسام هم صورتتتتتتتتتتتتتتیییییییییییسوالمتفکرهمه از من سوال می کنن که چرا همه ی وسایلات صورتی مگه تو رنگ بنفش و ابی دوست نداریمتفکرحتی خودم به خودم می گم که چرا همه ی وسایلام صورتی و چرا ابی و بنفش نیستسوالخواهش می کنم اگه نظری دارید بگینناراحتمتفکرسوال

/ 3 نظر / 3 بازدید
دایی جواد

به به چه سایت قشنگی امیدوارم در همه مراحل زندگیت پیروز باشی

سپیده حمیدی زاده

سلام حنامنم باهات مؤافقم واقعااز صورتی بدم میادفقط بنفش خوبه

مریم

منم عاشق بنفش وابییییییییییییییییییم ایش صورتی چیه ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟[سوال][سوال][سوال][سوال][سوال]