ادیسون را تا چند اندازه میشناسید

توماس الوا ادیسون بیش از هزار اختراع را به نام خودش ثبت کرد .اما بیشتر دانش اموزان او را به خاطر اختراع لامپ میشناسند.اختراع او روشنایی را به خانه ها و خیابان ها اورد و زندگی ما را تغیر داد.او همچنین توانست بعضی از اختراعات قبل از خودش را کامل کند.هوراخوب است بدانید ادیسون مخترع اولین دستگاه ضبط صدا هم بود.توماس دانش اموزی کم شنوا بود و این موضوع برایش مشکلاتی به وجود می اورد.ضعف شنوایی او باعث می شد که نتواند در مدرسه نمره های خوبی بگیرد.یک روز مدیر مدرسه توماس را صدا کرد و به او گفت تو دانش اموز کودنی هستی و ما تصمیم گرفته ایم تو را از مدرسه اخراج کنیم. ادیسون در زمان بچگی دوست داشت بداند وسایل اطرافش چگونه کار می کنند.ادیسون نوجوان شب ها کار می کرد و پول درمی اورد.روز ها هم به ازمایش های علمی مورد علاقه اش می پرداخت.توماس شروع به درس خواندن درخانه کرد.ارام ارام دقت او به اشیا دور برش زیاد شد.او با خودش فکر کرد دوست دارم بدانم که این وسایل چه طور کار می کنند... اصلا شاید بتوانم باعث شومکه ان ها بهتر کار کنند.مادر توماس که فهمید پسرش خیلی کنجکاو استبه او اجازه داد تا در خانه یک ازمایشگاه درست کند.او چند کتاب هم در اختیار پسرش قرار داد.وقتی توماس کمی بزرگ شد فهمید که برای انجام ازمایش هایش احتیاج به پول دارد.بنابراین شروع به دست فروشی کرد و بعد هم تلگرافچی اداره ی راه اهن شد.ادیسون تلفن را که اختراع گراهم بود تکمیل کرد.

/ 2 نظر / 4 بازدید
زبل خان

سلام وب قشنگی داری و مطلب هات آموزنده و خوبه خوشحال میشم به منم سر بزنی

سپیده

واقعاچه مطلب قشنگی.