روزت مبارک بهترین پشتیبان من

راحت نوشتیم بابا نان داد...

بی انکه بدانیم بابا چه سخت برای نان جوانیش را داد...


/ 1 نظر / 6 بازدید
مریم

زندگی مثل زمان درگذراست زندگی رازدل مادرمن زندگی پینه دست پدراست پدرعزیزم روزت مبارک باد[قلب]