یک روز خوب

چون امروز مامانم می خواست به دانشگاه برود من را گذاشت پیش مادر بزرگم ان جا که رسیدم مادر بزرگم به من یک لیوان شیرخوشمزه داد.من با دایی ام  به مغازه رفتم .بعد از دو ساعت که بازی کردم رفتم پیش مادر بزرگم. مادر بزرگم به من خوراکی داد .خلاصه امروزخیلی به من خوش گذشتلبخند

/ 1 نظر / 4 بازدید
جواد

خوش به حالت ای کاش ما هم از این روزهای خوب داشتیم